maandag 15 april 2013

Gehaakte armband


Thanks to Mariska, who posted this nice idea of crosheting a bracelet. I used a bracelet which I already have for years, but never wear.

Dank aan Mariska, die dit leuke idee postte om een armband te omhaken. Ik heb een armbandje genomen dat ik al jaren heb liggen, maar eigenlijk nooit draag.


zondag 14 april 2013

Garden card

Today I made this card from a 3D sheet from Marianne Design. There's also a picture of the back of the boy, at the inside of the card.

Vandaag heb ik deze kaart van een 3D vel van Marianne Design gemaakt. Aan de binnenkant van de kaart kun je de achterkant van de jongen zien. 

Schaal

Made this bowl with a package I bought from The Craft Kit. I'm very glad with this one, especially because the grouting turned out pretty smooth this time.

Deze schaal heb ik gemaakt met een pakket van The Craft Kit. Ik ben blij met het resultaat, vooral omdat het voegen deze keer goed gegaan is en een mooi glad resultaat gegeven heeft.